Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: LOUIS-CLAUDE DAQUIN

IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: LOUIS-CLAUDE DAQUIN: Louis-Claude Daquin nasce a Parigi ( Francia ) il 4 Giugno 1694. Muore nel 1772. E' stato un grande Compositore francese origini ebraic...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου