Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: LOUIS CLAUDE DAQUIN - OLIVER LATRY - NOEL ETRANGER...

IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: LOUIS CLAUDE DAQUIN - OLIVER LATRY - NOEL ETRANGER...: Il Bellissimo ' Noel Etranger ' di L.C. Daquin. Organista : Oliver Latry.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου