Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: BRUNO BETTINELLI

IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: BRUNO BETTINELLI: Bruno Bettinelli nasce a Milano il 4 Giugno 1913, muore nel 2004. Grande Compositore e Didatta. Ha compiuto gli Studi al Conservatorio...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου