Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Homo Universalis: epikouros sofista " Ατιτλο "

Homo Universalis: epikouros sofista " Ατιτλο ": πηγή φωτογραφίας  Σε καρτερούσα μάταια, μόνιμος αναχωρητής στου μέλλοντος της αποβάθρες. Σε αναζήτησα στα σταυροδρόμια των μεγάλων π...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου