Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ - Ε.ΠΑ.Μ.: Διεθνές ειδικό δικαστήριο για τους οικονομικούς δο...

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ - Ε.ΠΑ.Μ.: Διεθνές ειδικό δικαστήριο για τους οικονομικούς δο...: Στο εδώλιο θα έπρεπε να στηθούν οι υπεύ-θυνοι της ΕΕ, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και οι μνη-μονιακοί υπαλληλίσκοι τους στη Ελλάδα του Ν.Ζ. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου