Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Νημερτής: Εἴδωλον ἔμπνουν…

Νημερτής: Εἴδωλον ἔμπνουν…: Η φρίκη δεν μπορεί να διαμορφώσει παρά μονάχα εκκρεμότητες. Ο στη βιολογική ηλικία νέος, δεν ασχολείται με εκκρεμότητες και γι’...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου