Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016

συσπειρωση αριστερων μηχανικων: Ψήφισμα συμπαράστασης από Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για την έγκ...

συσπειρωση αριστερων μηχανικων: Ψήφισμα συμπαράστασης από Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για την έγκ...: Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Π ΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Ο ΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ε ΝΩΣΕΩΝ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ ΗΜΟΣΙΩΝ Υ ΠΑΛΛΗ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου